Tin tức công ty |

Tập đoàn Ngọc Diệp tham gia đạp xe diễu hành thương hiệu quốc gia 2019

Ngọc Diệp là một trong 97 doanh nghiệp tiêu biểu đạt “Thương hiệu quốc gia” năm 2018. Tham gia Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2019”, Ngọc Diệp mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, nâng cao giá trị và sức hấp dẫn của thương hiệu Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Một số hình ảnh tại buổi đạp xe diễu hành Tuần lễ thương hiệu quốc gia 2019:

Ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam phát biểu khai mạc

Đại diện đại biểu cắt băng khai mạc

Đại diện Ngọc Diệp Group tham gia đạp xe diễu hành

Ngọc Diệp là một trong 97 doanh nghiệp tiêu biểu đạt “Thương hiệu quốc gia” năm 2018. Tham gia Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2019”, Ngọc Diệp mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, nâng cao giá trị và sức hấp dẫn của thương hiệu Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Một số hình ảnh tại buổi đạp xe diễu hành Tuần lễ thương hiệu quốc gia 2019:

Ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng cục Xúc tiến Thương mại Việt Nam phát biểu khai mạc

Đại diện đại biểu cắt băng khai mạc

Đại diện Ngọc Diệp Group tham gia đạp xe diễu hành