Tin tức công ty |

Tập đoàn Ngọc Diệp lọt vào BXH 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2018

Bảng xếp hạng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report – nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có khả năng tạo lợi nhuận tốt, có tiềm năng trở thành những cột trụ cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu thương hiệu doanh nghiệp Việt tới cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế.

Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Diệp đã vinh dự đứng trong Bảng xếp hạng PROFIT500 – Top 500 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018 ( Bảng xếp hạng các doanh nghiệp tư nhân).

Danh sách và thứ hạng doanh nghiệp trong bảng xếp hạng được đánh giá khách quan, độc lập dựa trên việc tính điểm trọng số, với các tiêu chí chính là Các chỉ số phản ánh khả năng sinh lời( ROA, ROE, ROR); Lợi nhuận trước thuế; và Doanh thu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó uy tín của doanh nghiệp trên truyền thông; quy mô sử dụng lao động cũng là những chỉ tiêu tham chiếu quan trọng đánh giá hiện trạng sức mạnh và triển vọng mỗi doanh nghiệp theo từng khía cạnh.

Lễ tôn vinh và công bố danh sách chính thức Bảng xếp hạng Profit500 năm 2018 được tổ chức vào ngày 29/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP. Hà Nội. Thông tin chi tiết về danh sách và thứ hạng của các doanh nghiệp được đăng tải trên website: http://profit500.vn

Bảng xếp hạng dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập của Vietnam Report – nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có khả năng tạo lợi nhuận tốt, có tiềm năng trở thành những cột trụ cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu thương hiệu doanh nghiệp Việt tới cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế.

Theo đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn Ngọc Diệp đã vinh dự đứng trong Bảng xếp hạng PROFIT500 – Top 500 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018 ( Bảng xếp hạng các doanh nghiệp tư nhân).

Danh sách và thứ hạng doanh nghiệp trong bảng xếp hạng được đánh giá khách quan, độc lập dựa trên việc tính điểm trọng số, với các tiêu chí chính là Các chỉ số phản ánh khả năng sinh lời( ROA, ROE, ROR); Lợi nhuận trước thuế; và Doanh thu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó uy tín của doanh nghiệp trên truyền thông; quy mô sử dụng lao động cũng là những chỉ tiêu tham chiếu quan trọng đánh giá hiện trạng sức mạnh và triển vọng mỗi doanh nghiệp theo từng khía cạnh.

Lễ tôn vinh và công bố danh sách chính thức Bảng xếp hạng Profit500 năm 2018 được tổ chức vào ngày 29/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP. Hà Nội. Thông tin chi tiết về danh sách và thứ hạng của các doanh nghiệp được đăng tải trên website: http://profit500.vn