Dự án

Dự án / Công trình nhà nước

CÔNG TRÌNH TỔNG CỤC THUẾ

Vị trí: Lò Đúc, Hà Nội
Chủ đầu tư: Bộ Tài Chính
Loại hình: Trụ sở văn phòng Tổng cục thuế