Dự án

Dự án / Công trình nhà nước

CÔNG TRÌNH KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỪA THIÊN HUẾ

Vị trí: Thừa Thiên Huế
Loại hình: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên Huế