Tự hào thương hiệu quốc gia
Menu

Dây chuyền sản xuất

  • Dây chuyền sản xuất

    2017-10-26 16:35:42
    Công ty Cổ phần cửa Ngọc Diệp đã đầu tư, xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên, với diện tích 40.000 m2có công suất đạt được tối thiểu  trên 500m2/ ngày với tất cả các hệ cửa.